تاریخچه

تاریخچه موسسه بهار خرمشهر:

خیریه بهار خرمشهر به عنوان یک نهاد بومی، غیرانتفاعی و غیردولتی، فعال در عرصه خدمت رسانی  در جهت ادای دین نسبت به مردم این شهر و خون های ریخته شده، در حماسه دفاع  ۴۵ روزه و در حماسه شکوهمند آزادسازی آن، توسط جمعی از زنان این سرزمین و بانوان رزمنده و خانواده های شهید و ایثارگر، در سال۱۳۸۱ پایه گذاری شد، که هدف اصلی آن جلب توجه افکار عمومی در سطح ملی به حقوق مردم خرمشهر برای برگشتن به دوران شکوفای آبادی و آسایش پیش از جنگ، و همچنین توان افزایی خانواده های نیازمند و ک برخوردار تحت پوشش و بنای آینده ای روشن برای جوانان این قطعه طلایی از سرزمین ایران اسلامی است.
مؤسسه بهار خرمشهر در ابتدا، رویکرد صرفا حمایتی از جامعه هدف را دنبال می کرد، ولی در سال های اخیر با توجه به بیکاری و آسیب های اجتماعی و گسترش فقر و محرومیت، به این حقیقت توجه کرد که مردم محروم آبادان و خرمشهر، پیش از آنکه نیازمند اقلام و موادغذایی باشند، نیازمند اشتغال و کارآفرینی هستند. لذا بر آن شد تا در جهت ترویج و توسعه کارآفرینی و گسترش و تعمیق فرهنگ کار و خود اشتغالی، و توان افزایی مردم آبادان و خرمشهر به خصوص زنان سرپرست خانوار و جوانان، با نهادهای متخصص در این حوزه، همراه شده و با استفاده از تجربیات نوین توانمندسازی در کشور و در سطح جهانی در جهت تحقق اهداف خود یعنی فقر زدایی و اشتغال زایی گام های بزرگی بردارد.
در کنار این تلاش ها، از آنجا که  ریشه اصلی فقر اقتصادی به فقر فرهنگی و آموزشی بر می گردد، مؤسسه رویکرد ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش را در عرصه های گوناگون مورد اهتمام قرار داده و در تلاش تربیت انسان توسعه یافته و خانواده های توسعه یافته است.

هم‌اینک مؤسسه به خانواده های تحت پوشش خود
علاوه بر حمایت معیشتی و اهدای بسته های غذایی و لباس و لوازم التحریر و تأمین جهیزیه و پرداخت وام های ضروری و کمک به تعمیر مسکن و رهن و کرایه مسکن و خرید دارو و هزینه های درمان نیازمندان به خانواده ها تقدیم می کند: