اخبار

اخبار

دستاوردهای بانوان کارافرین

  سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ بازدید خانمهای روستایی با همراهی جهادکشاورزی خرمشهر از دستاوردهای بانوان کارآفرین موسسه بهار خرمشهر انجام شد. در این بازدید

ادامه مطلب »